Marie Krarups ufølsomme dobbeltmoral

Mangt og meget er der snart sagt om Marie Krarup og hendes ufølsomme holdninger til oprindelige kulturer og det at blive budt velkommen på officielt besøg i et andet med en anden hilsen en den man lige bruger hjemme i egen andedam. Siden sit besøg med Forsvarsudvalget i New Zealand har Marie Krarup modtaget sin andel offentligt had fra både den danske og new zealandske befolkning.På sin blog snakker hun, udover at håne den oprindelige new zealandske kultur – maori-kulturen, nemlig om at et lands kultur ikke kan bestå hvis man holder fast i urkulturer, hulabula og oprindelige kulturer. Det er dog lidt en hån imod ikke bare vestlig kultur, men også den danske ide om bevaring af sin nationale kulturhistorie.

Krarup støtter tyranniets danske symbol                                                                      Som DFer, og datter af Søren Krarup, har Marie Krarup adskillige gange ytret sin støtte til kongehuset og ser det som et nationalsymbol. Men, vestlig kultur handler vel i bund og grund om demokratiseringer og afstandstagen til tyranniske diktaturer og enevælden. Som sådan er det danske kongehus vel et symbol på netop århundreders tyranni og diktatur – én uvalgt person som bestemmer det hele? Er det danske kongehus så på sin vis ikke en hån imod de demokratiske værdier i det danske samfund som vi så stolt bryster os af? Det danske samfund bygger netop på at alle er lige og ingen over loven.

Husk tværkulturaliteten, tak!                                                                                                  Hvis Marie Krarup så aktivt støtter det danske kongehus, er hun så ikke forkæmper for netop diktatur og tyranni som burde ligge så fjernt fra den danske kultur? Hvis hun ikke kan klare at opleve den oprindelige new zealandske kultur som ikke lige stemmer overens med hendes vestlige verdensbillede (på trods af det faktum at New Zealand velsagtens er det mest Syd-Østlige land i verden), hvordan mon så verdens mest magtfulde mand og leder af det største demokrati i verden, Obama, har det med at skulle tvinges til at hilse på symbolet på den tyranni som USA netop er bygget i modstand til(en kongelig)? Er det ikke en hån imod amerikanske værdier og kultur som netop siger at alle er født med de samme muligheder, at den amerikanske præsident skal tvinges til at posere med den totale modsætning – dronningen – som vel er et klart billede på hvordan nogle mennesker fødes med andre muligheder end andre? Men kære Marie Krarup – svaret er at verden består af kulturelle forskelle og en masse paradokser – vi kan ikke alle sammen bestå på kun den del af vores lands kultur som vi bedst kan lide, og så skære resten væk. Hvis den amerikanske præsident kan se det fine i at hilse på dronningen, hvorfor kan du så ikke i det mindste acceptere at du skal møde en stor del af den new zealandske kultur? Vi kan heller ikke bestå ved at udøve den værste form for dobbeltmoral som længe er set i dansk politik, når nu du på den ene side vil skære en (i dine øjne) forældet, men dog fredelig, del af kulturen væk fra en nation, imens du højt og helligt udråber din støtte til en del af den danske kultur som igennem århundreder har udøvet diktatur. På den helt tredje side et diktatur som samtidig er hurtig til at ville have afskaffet i en lang række andre lande.

Kan dobbeltmoralske Marie Krarups stadig være en repræsentant for Danmark? Ja det er vel et overordentligt godt spørgsmål! Diskuter på kommentaren…

This entry was posted in kultur. Bookmark the permalink.

Comments are closed.