Husk den interkulturelle forståelse

Online-sprogkursus vil gerne endnu engang slå et slag for at forbedre den interkulturelle forståelse. Som Marie Krarup så fint beviste for en måneds tid siden, så kan man komme grueligt galt afsted hvis man ikke husker at tage hensyn til andre kulturer og viser interkulturel forståelse. Vi har fx i Danmark i rigtig mange år haft den ide at folke man på Grønland bare er en flok alkoholiserede dovne mennesker, som ikke kan tage hånd om dem selv og at det er vores pligt i København at holde fast i at styre landet “med hård hånd” – altså for deres egen skyld. Ellers sygner Grønland bare hen og samfundet falder sammen.

Sæt dig ind i kulturen
Hvis vi danskere – og specielt politikerne – nu satte sig bare en smule ind i den grønlandske kultur og den måde hvorpå de opfatter den politiske diskurs på, vil vi kunne forme en dialog på en langt mere konstruktiv facon. Hvis vi ikke bare former dialogen til at være omkring at Grønlænderne hverken kan eller gider styre dele af deres samfund selv, men rettere sagt bruger dialogen til at finde ud af hvorfor det evt. virker sådan, vil vi kunne skabe langt bedre resultater. Fx virker grønlænderne som sagt ikke til at ville tage hånd om dem selv – men når vi fra København konstant sætter grønlænderne i baggrunden når der skal forhandles indenfor deres territoriale områder, så er det jo klart at der ikke er megen stolthed over egen nationalitet og at de ikke gider bruge tid på det.

I sidste ende kan vi kun opfordre til at man tænker over den interkulturelle forståelse og tager højde for modtagernes situation – det skaber som regel en bedre dialog.

This entry was posted in kultur. Bookmark the permalink.

Comments are closed.